Czech Champions Hockey Camp | SportWays

Czech Champions Hockey Camp

01 July to 05 July

NADŠENÍ A VÁŠEŇ - VŠE, CO JE TŘEBA!
Czech Champions Hockey kemp je unikátní spolupráce mezi Českým svazem pozemního hokeje a společností SportWays Hockey Camps. Tento kemp nabízí nezapomenutelnou zkušenost s hlavním zaměřením na pozemní hokej a programem připraveným pro hráče a brankáře!  Technický hokejový program je pod záštitou holandských SportWays technických expertů, kteří povedou skupinu skvělých českých trenérů. Program je nastaven tak, abys ses mohl(a) posunout o úroveň výš. Připoj se k hráčům z celé České republiky a poznej nové kamarády. Užij si každý den skvělé ukázky, inovativní hokejové kliniky a přátelský přístup mezi organizátory a ostatními účastníky. Přidej se k nejlepším hráčům na hřišti a zlepši své dovednosti. Buď tam!

PASSION IS ALL IT TAKES!
The Czech Champions Hockey Camp is a unique colabaration between the Czech Hockey Federation and SportWays Hockey Camps. This camp is an unforgettable experience with a full-on focus on field hockey, a programme built for field hockey players and goalies! The hockey technical programm is led by Dutch SportWays technical directors, who will supervise the amazing Czech coaches. The programme is designed to push you to the next level. Take to the pitch with hockey players from all over the Czech Republlic and make new friends. Enjoy great demos every day, innovative hockey clinics and great interaction between staff members and other participants. Join the best hockey players on the pitch and improve your skills. Your hockey moves will never be the same again. Be there!

Co můžeš očekávat?
Každý SportWays kemp je unikátní. Něco málo z toho, co během svého pobytu na našem Czech Champions Hockey Camp zažiješ:

  • Pro nadšené hráče a brankáře
  • Technický program vedený holandskými SportWays experty
  • Nejméně 5 hodin hokeje denně
  • Intenzivní a náročný 5's turnaj
  • Snídaně, oběd a večeře je zahrnuta v ceně!

Během tréninků se bude hovořit českým a anglickým jazykem.

What can you expect?
Every SportWays Camp is unique. A few pointers you will definitely experience during your stay at our Czech Champions Hockey Camp:

  • For enthusiastic hockey players and goalies
  • Technical Programme led by Dutch SportWays Technical Directors
  • At least five hours of hockey a day
  • Intensive and challenging 5's tournament
  • Breakfast, lunch and dinner included!

The spoken language during training is Czech and English.